Axtarış
Fermadan Fabrikə Qədər Süd Toplama Əməliyyatı
Atena Fabrik Süd Qəbulu
Atena Fabrik Süd Qəbulu

ÇİY SÜDÜN TANKERLƏRDƏN ZAVODUN ÇƏNLƏRİNƏ KÖÇÜRÜLMƏSİ


Keyfiyyət Meyarlarımız;

• Antibiotik yoxdur

• Aflatoxin M1 yoxdur

• Soda yoxdur

• Heç bir qatqımaddəsi yoxdur

• pH: 6,70

• TPC<400.000

• Somatic hüceyrə nəzarəti

• Spirt Testi<%74

• Dad və başqa nəzarəti

• Piy

• Zülal

• Quru MaddəSÜD TOPLAMA VƏ ÇATDIRILMA


Ferma Testləri

• Antibiotik yoxdur

• Soda yoxdur

• Heç bir qatqımaddəsi yoxdur

• pH: 6,70

• Spirt Testi<%74


KEYFIYYƏTIN YOXLANILMASI


Fabrikdə Südün Keyfiytət Sınaqları

• Antibiotik yoxdur

• Aflatoxin M1 yoxdur

• Soda yoxdur

• Heç bir qatqımaddəsi yoxdur

• pH: 6,70

• TPC<400.000

• Somatic hüceyrə nəzarəti

• Spirt Testi<%74

• Dad və başqa nəzarəti

• Piy

• Zülal

• Quru Maddə