Texnologiya

ATENA Azərbaycanda ESL sistemi ilə istehsal edilən ilk sud brendidir. Süd istehsal prosesində ultra pasterizasiya və bakteriya sayını azaldan mikrofiltrasiya texnologiyalarından birgə istifadə, südün saxlama müddəti ərzində təzəliyinin qorunmasına, vitamin və mineralların tərkibinin sağıldığı ilk gündəki kimi saxlanılmasına imkan verir.

ATENA süd məhsullarının qablaşdırılmasında istifadə olunan xüsusi materiallar südü günəş, florasan və s. işıqların təsirindən tam qoruyur. Buna görə də saxlama müddəti ərzində südün tərkibindəki vitamin və minerallar təzə süddə olduğu kimi tam qorunub saxlanılır.

       • ilk dəfə olaraq məhsulun təhlükəsizliyini təmin etmək üçün üzərinə folqa çəkilmiş qatıq.
       • ilk dəfə ləzzəti hər tərəfinə eyni nisbətdə paylanılmış homogenizə qatıq.
       • ilk dəfə şüşə qablarda qablaşdırılan xüsusi qaymaqlı qatıq.
       • ilk light məhsullar ailəsi-light qatıq, light süd və daha bir çox yeniliklər.